Zapoznanie nurka z korzyściami płynącymi z kontrolowania pływalności zwykle ma bardzo pozytywny skutek, który zwiększa poczucie przyjemności i bezpieczeństwa pod wodą.

Ta specjalizacja ma na celu zwiększenie wiedzy nurka na temat czynników wpływających na pływalność oraz przeszkolenie nurka, jak korzystać z dostępnych mu środków jako metod kontrolowania swojej pływalności.

Doskonała pływalność = bezpieczeństwo i mniejsze zużycie czynnika oddechowego

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

 • wiek min. 10 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie certyfikatu ukończenia kursu Open Water Diver

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Podstawowy sprzęt nurkowy oprócz butli i balastu.

Brakujący sprzęt można wypożyczyć na czas trwania kurs lub zakupić przed kursem w naszym sklepie.

CZAS TRWANIA KURSU

2.5 dnia

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

 • Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
 • Odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego” płetwonurka z głębokości ok. 5 m
 • Holować „nieprzytomnego” płetwonurka po powierzchni przez około 50m do brzegu lub do łodzi.
 • Po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

CENA KURSU

700zł (2-3 uczestników) + 300 zł licencja i podręcznik

900zł (1 uczestnik) + 300 zł licencja i podręcznik

CENA NIE ZAWIERA

 • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów.
 • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
 • Wypożyczenia sprzętu.
 • Bicia butli nurkowych.
 • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapisania tel. +48 515 494 474, +48 881 789 611