Night Diving / Limited Visibility Diver

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH

 • Ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
 • Również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.
 • Ponieważ jest to jedna z dwóch obowiązkowych specjalizacji wymaganych do uzyskania ADVANCED ADVENTURE DIVER

CEL KURSU
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami 
i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych. Uczestnicy posiadają również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • posiadanie uprawnień nurkowych na poziomie podstawowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • podstawowy sprzęt nurkowy oprócz butli, balastu i latarek
 • kompas

Brakujące elementy sprzętu można wypożyczyć na czas trwania kursu lub zakupić w naszym centrum.

CZAS TRWANIA KURSU

 • 2 dni

Kurs nastawiony jest na umiejętności może zaistnieć konieczność przedłużenia go o następny dzień. Taką decyzję podejmuje instruktor w porozumieniu z kursantem, który jest w stanie ocenić także swoje umiejętności.

CENA KURSU: 

1100 zł (2-3 uczestników) + 300zł licencja i podręcznik

1600 zł (1 uczestnik) + 300zł licencja i podręcznik

CENA NIE ZAWIERA

 • Dojazdów na miejsce nurkowe i noclegów.
 • Ewentualnych wejściówek na akweny płatne.
 • Wypożyczenia sprzętu.
 • Bicia butli nurkowych.
 • Ubezpieczenia DAN, które nurek powinien już mieć po skończonym kursie OWSD.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapisania tel. +48 515 494 474, +48 881 789 611