ZDOBYŁEŚ STOPIEŃ PODSTAWOWY I CO DALEJ?

NURKOWANIE DO OSIEMNASTU METRÓW TO DLA CIEBIE ZA MAŁO?

TWOI ZNAJOMI OPOWIADAJĄ WCIĄŻ O NURKOWANIU NA WRAKACH, POD LODEM LUB MOGĄ ZEJŚĆ GŁĘBIEJ.

CZUJESZ ŻE CHCESZ ZDOBYWAĆ WIĘCEJ, NURKOWAĆ GŁĘBIEJ, BYĆ DLA INNYCH PRZYKŁADEM I PARTNEREM DO WYPRAW NURKOWYCH?

TEN KURS JEST DLA CIEBIE.

PODCZAS KURSU ZAAWANSOWANEGO POZNASZ LEPIEJ ŚRODOWISKO PODWODNE ORAZ DOWIESZ SIĘ O RÓŻNORODNYCH RODZAJACH NURKOWAŃ Z KTÓRYMI BĘDZIESZ MIAŁ DO CZYNIENIA.

PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Nurkować do głębokości 30m na wodach otwartych (40m. – po ukończeniu specjalizacji DEEP DIVER)
Nurkować w ramach uprawnień specjalistycznych, np. we wrakach lub pod lodem.
Uczestniczyć w kursie SDI Rescue Diver i zaawansowanych kursach specjalistycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Ukończone 15 lat (za pisemną zgodą i  pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych).
Dziesięć potwierdzonych nurkowań.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

– wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
– pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie 4 specjalizacji, dwie obowiązkowe i dwie do wyboru:

OBOWIĄZKOWE:

– nurkowanie Nocne/Ograniczona widoczność.

– nawigacja podwodna z użyciem kompasu.

Pozostałe Specjalizacje SDI to:

Nurkowanie w Suchych Skafandrach
Nurkowanie Głębokie
Nurkowanie Podlodowe
Computer nitrox
Nurkowanie Wrakowe
CPR plus Pierwsza Pomoc
Ratownik Tlenowy

PRZEBIEG KURSU ADVANCED DIVER: 

W trakcie kursu AOWD będziesz mógł wykonać nurkowania głębokie do 30 metrów. Nauczyć się podstaw nawigacji pod wodą oraz nurkowania nocnego lub z ograniczoną widocznością, a następnie wybrać dwie dowolne specjalizacje w celu poznania podstaw wybranych specjalizacji nurkowych.
Zaliczenie sesji teoretycznych przed każdym nurkowaniem specjalistycznym.
Satysfakcjonująco wypełnić test egzaminacyjny SDI.
Wykonać wszystkie wymagania w wodach otwartych bezpiecznie i sprawnie. 

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań)

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej ) – Podręcznik AOWD SDI.

Sprzęt nurkowy adekwatny do warunków i kursów specjalistycznych.

JAK DŁUGO TRWA KURS ADVANCED OPEN WATER DIVER:

Maksymalny czas przewidziany na ukończenie kursu to 12 miesięcy.
Sesje praktyczno – teoretyczne organizowane są w zależności od Twoich możliwości czasowych.

CO KIEDY BĘDZIESZ POSIADAŁ JUŻ CERTYFIKAT ?

Możliwość uczestniczenia w kursie RESCUE DIVER oraz pozostałych kursach specjalistycznych.
Nurkować w ramach uprawnień specjalistycznych, np. we wrakach lub pod lodem.

Cena kursu: 

Cena kursu jest zależna od wybranych specjalizacji i nie obejmuje: kosztów poszczególnych specjalizacji, kosztów kursanta i kosztów instruktora, ewentualnych opłat bazowych, napełniania butli podczas pobytu, dojazdu oraz noclegów.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapisania tel. +48 515 494 474, +48 881 789 611