PO POMYŚLNYM UKOŃCZENIU TEGO KURSU, ABSOLWENCI MOGĄ:

Pracować w bazach oraz centrach nurkowych na całym świecie jako przewodnik nurkowy
Asystować aktywnemu Instruktorowi podczas zatwierdzonych kursów nurkowych prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
Samodzielnie prowadzić grupy nurkowe począwszy od stopnia OWD

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej 18 lat.
Posiadać uprawnienia Advanced Diver (Uprawnienia advanced muszą zawierać specjalizacje: Deep, Navigation i Night & Limited visibility).
Posiadać uprawnienia Rescue Diver.
Posiadać aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy (tj. ważne i aktualne uprawnienia CPR1st).
Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na formularzu medycznym.
Mieć minimalnie 40 potwierdzonych nurkowań.

PRZEBIEG KURSU DIVEMASTERA: 

Poprowadzisz minimalnie pięć omówień przed i po nurkowaniu.
Przedstawisz przygotowanie, planowanie i kontrolowanie podczas nurkowania i aktywności nurkowych.
Będziesz przewodnikiem na minimalnie czterech  nurkowaniach na basenie i wodach otwartych w celu nabycia praktyki w asystowaniu Instruktorowi podczas szkolenia
Nauczysz się rozpoznawać najczęściej występujące problemy i utrudnienia z którymi spotykają się młodzi adepci nurkowania

Główne zagadnienia kursu to:

 1. Standardy i procedury.
 2. Historia Federacji
 3. Kod etyczny i profesjonalizm Divemastera
 4. Produkty i procedury

Odpowiedzialność i ubezpieczenie:

 1.   Zarządzanie ryzykiem
 2.   Zrzeczenia i Zwolnienia
 3.   Wypełnianie sprawozdania z wypadku
 4. Rozszerzanie wiedzy
 5. Rozwój umiejętności przywódczych
 6.   Planowanie grupowych nurkowań
 7.   Listy kontrolne i dzienniki Divemastera

CO BĘDZIE CI POTRZEBNE:

Zdjęcie ( najlepiej w formacie JPG )
Logbook (książka nurka/rejestr nurkowań)

Wymagane materiały: ( dostępne w ramach kursu w wersji multimedialnej )

– Podręcznik OWD.
– Podręcznik Divemastera.
– Podręcznik Przewodnik Instruktora.

Podstawowy sprzęt nurkowy Open Water Diver dla przewodników nurkowych:

 1. Maska, Płetwy i Fajka
 2. Kompensator pływalności z inflatorem niskiego ciśnienia.
 3. Automat oddechowy z manometrem.
 4. Alternatywne źródło powietrza.
 5. System balastowy.
 6. Osobisty Komputer Nurkowy.
 7. Ubiór ochronny adekwatny do warunków szkolenia.
 8. Butle ze sprężonym gazem.
 9. Kompas.
 10. Nóż i Sygnalizator ratunkowy
 11. Flaga nurkowa (za wyjątkiem basenu) musi być wywieszona zgodnie z lokalnym prawem i zarządzeniami

Uwaga: Instruktorzy posiadający komputery ze zintegrowanym manometrem nie muszą posiadać osobnego manometru.

JAK DŁUGO TRWA KURS DIVEMASTERA:

Maksymalny czas przewidziany na ukończenie kursu to trzy miesiące (minimalnie czterdzieści godzin)

CO KIEDY BĘDZIESZ JUŻ CERTYFIKOWANYM DIVEMASTEREM?

Jeśli posiadasz certyfikat Divemaster możesz przystąpić do kursu Assistant Instructor lub do kursu na stopień Open Water Instructor.

Cena kursu: 

3000 zł + 250 zł licencje

UWAGA!
Cena nie obejmuje: kosztów poszczególnych specjalizacji, kosztów kursanta i kosztów instruktora, ewentualnych opłat bazowych, napełniania butli podczas pobytu, dojazdu oraz noclegów.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapisania tel. +48 515 494 474, +48 881 789 611