KURS REANIMACJI KRAŻENIOWO-ODDECHOWEJ, PODAWANIA TLENU, PIERWSZEJ POMOCY I AED POŁĄCZONYCH W JEDEN PROGRAM. 

JEST ON ZAPROJEKTOWANY DO NAUCZENIA NURKÓW PRAWIDŁOWYCH TECHNIK DO BEZPIECZNEGO UDZIELANIA CPR, O2, PRAWIDŁOWEJ PIERWSZEJ POMOCY I WYKORZYSTANIA AED W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH.

KURSANCI PO UKOŃCZENIU SPECJALIZACJI BĘDĄ WYKWALIFIKOWANI DO:

Rozpoznania i oceny niebezpiecznej sytuacji i stanu ofiary.
Znajomości sposobu powiadomienia służb ratowniczych.
Przeprowadzenia CPR dla jednej osoby, udzielenia prawidłowej pierwszej pomocy dlanieoddychającej lub zranionej osoby i podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.
Prawidłowego użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

Mieć, co najmniej osiemnaście lat.
Mieć minimalnie dziesięć  lat za pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych.
Dobry stan zdrowia poświadczony oświadczeniem uczestnika kursu na Formularzu Medycznym.

PRZEBIEG KURSU

Główne zagadnienia teoretyczne kursu to:

 1. Co to jest CPROX1st AED?
 2. Zagrożenia O2
 3. Kiedy podajemy O2
 4. Definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej (CPR).
 5. Definicja pierwszej pomocy.
 6. Kiedy i jak długo pierwsza pomoc musi by ć udzielana
 7. Opis Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED)

Główne zagadnienia praktyczne kursu to:

 1. Zagrożenia O2
 2. Konfiguracja i użycie butli O2.
 3. Użycie różnego rodzaju masek
 4. Przeprowadzenie CPR na manekinie
 5. ABC
 6. Reguła 2-jek
 7. Pierwsza pomoc – udzielenie pomocy dla każdego z symulowanych “ Sześciu podstawowych”
 8. Unieruchomienie stawów
 9. Opatrzenie miejsca zranienia
 10. Schłodzenie bieżącą wodą

UWAGA: UPRAWNIENIA SĄ  WAŻNE PRZEZ DWA LATA I MUSZĄ  BYĆ ODNAWIANE.

 

CENA KURSU:

500 zł grupa 2-3 osoby + 300zł licencja + podręcznik

700 zł kurs indywidualny + 300zł licencja + podręcznik

Zapraszamy do kontaktu w celu zapisania tel. +48 515 494 474, +48 881 789 611